zalo

Tầm nhìn và những tư duy từ câu chuyện bydzyne cách làm hệ thống 

Đánh vàng

ZEN TRADING

Errante

Copy money

một số các câu chuyện và quan điểm cũng như cách làm bydzyne thành công ...

Quỹ 7355

Gói noloss

Tín hiệu SMA

SMA PRO

Câu chuyện về tầm nhìn Gustavo
Trong câu chuyện tầm nhìn chúng tôi thấy rằng
1. việc xây dựng hệ thống quan trọng hơn trading vì sao họ lại quan tâm tới trading ít vì tầm nhìn xây dựng hệ thống sẽ kiếm nhiều / trading chỉ có chi phí và hệ thống sẽ có triệu đô
trading triệu đô vốn phải có triệu đô.
2. đảm bảo tài khoản 3000 đánh 0.01 để không cháy không tụt cảm xúc tập trung chia sẻ để có lãi kép với 3000 trong 1 năm hoặc 2 năm và lãi kép lên tới 8% tháng thì lợi nhuận trading cũng tuyệt vời 
3. tập trung chia sẻ tìm kiếm 10 F1 100 F1 và hoạt động đội nhóm 
4. các chương trình quảng cáo và hỗ trợ đội nhóm

1

Câu chuyện từ tài khoản 3000
tài khoản 3000 giao dịch đủ 0.01 lots cho tối đa 3 cặp tại SMA nhằm tạo 1 history tốt 
Cộng với MyFxbook sẵn có . chúng ta tạo ra 
1. One vision - one way - one action - one resul tức là một tầm nhìn một con đường 2 hành động và 1 kết quả đã nhìn thấy / tài khoản đủ lớn / đánh nhỏ để xây hệ thống
2. Khi tập trung F1 / tức là tập trung tìm người xây hệ thống thông qua tài khoản an toàn thì làm việc có cảm xúc ... chắc chắn thành công
3. Nếu khách hàng có 100k hay 10k hay 15k hãy giành công việc đó cho team để họ vận hành trading để đảm bảo có lãi làm năng động chi phí mỗi tháng. 
4. Các hoạt động rõ ràng tách bạch thì mới có thể làm được thành công tại bydzyne
5. Công việc tại bydzyne / xây hệ thống bán tín hiệu và trading nhỏ / việc trading lớn sẽ phải tìm người chuyên nghiệp hỗ trợ

2

Chi phí để làm SMA 
Để có chi phí năng động chúng ta sẽ lấy từ việc đầu tư chuyên nghiệp / hoặc từ hệ thống / đầu tư trước lấy lời sau ... 
Nếu có tài khoản lớn sẽ có chi phí 
ví dụ 1 tài khoản 15k chúng ta hoàn toàn có chi phí com/ lots / lãi / để làm Bydzyne 
Tập trung tìm kiếm F1 lấy ngắn nuôi dài từ việc tìm F1 
Muốn có hoa hồng lớn / đánh lớn và an toàn 
Chi phí từ Commision từ lợi nhuận tài khoản 15k / từ tài khoản uỷ thác 

3

Cách giao dịch 7355 và bydzyne
7355 giúp cho chi phí để làm Bydzyne 
Lấy ngắn nuôi dài 
Và tập trung tìm F1 từ các lệnh của mình
Tư duy như sau :
1. chi phí làm Bydzyne
2. Lợi nhuận từ trading 
3. Tìm xây dựng hệ thống
4. Duy trì và đầu tư vào đội nhóm
5. Văn phòng và tư duy đội nhóm cá nhân

4

Câu chuyện về Bydzyne
Tổng lợi nhuận từ Bydzyne
1. Từ F1 
2. Từ trading
3. Xây dựng đội nhóm và triển khai PR markting với team sale bán tín hiệu KOL video quăng link / Bạn phải làm tất cả để có thể có khách hàng và người làm khách hàng 
4. Người trading chuyên nghiệp bạn tìm 
5. Người tìm khách hàng chuyên nghiệp bạn tìm 
6. Bạn phải duy trì chi phí của bạn và năng động vậy lấy năng động ở đâu? Nếu bạn chưa thành đạt? Nếu bạn đã thành đạt thậm chí chỉ cần chạy hệ thống không cần trading?

5

Câu chuyện về đội nhóm
tại Bydzyne 
1. Đội nhóm chung theo dõi để hiểu thông tin
2. Đội nhóm của chúng ta để đào tạo và giáo dục cũng như cách xử lý để có chi phí 
3. Các slide đào tạo 
4. Các buổi họp zoom về tầm nhìn 
5. Các chương trình PR và làm online

6

Các câu chuyện của chúng tôi để giúp bạn thành công

Các câu chuyện của chúng tôi để giúp bạn thành công

Các câu chuyện của chúng tôi để giúp bạn thành công

Các câu chuyện của chúng tôi để giúp bạn thành công

Các câu chuyện của chúng tôi để giúp bạn thành công

Các câu chuyện của chúng tôi để giúp bạn thành công

Các câu chuyện của chúng tôi để giúp bạn thành công

Các câu chuyện của chúng tôi để giúp bạn thành công

Lịch sử để thấy được COMLOT ăn chia Lấy ngắn nuôi dài

Lịch sử com lot

Đào tạo xử lý từ chối và cách
xây dựng hệ thống 

Cách tính lãi kép

Tầm nhìn xây dựng hệ thống khác trading như thế nào?

Cách tính lãi kép